stavební firma
Kotelna
Objekt původně sloužil jako kotelna a rozsáhlou revitalizací včetně nástavby vznikl velice zajímavý a pestrý bytový dům, který tvoří uzavřený bytový komplex s parkovacími plochami a sadovými úpravami.
Kasárna Opatovice
Jedná se o kompletní rekonstrukci s nástavbou podkroví objektu, který v minulosti sloužil jako cukrovar, polepšovna a armádní budova. Rekonstrukcí zde vzniklo 39 bytů a circa 800 čtverečných metrů nebytových ploch.
Vilém
Novostavba bytového domu v Hradci Králové - Malšovicích tvoří bytový komplex s BD Kotelna. Obsahuje 17 bytů včetně zařízení a krytých i otevřených parkovacích stání.
Historie
Stare - stavební firma vznikla v roce 1991 a od této doby působí zejména v Hradci Králové a Východočeském regionu. Hlavní činností firmy je realizace kompletních stavebních zakázek, resp. veškerých stavebních prací včetně zajištění projekční a inženýrské činnosti.

Během svého působení firma Stare realizovala stavby rodinných domů, bytových objektů a bytového komplexu, provozoven a výrobních objektů firem, průmyslové objekty, obchodní objekty, stavby občanské vybavenosti a stavby pro sport a rekreaci, stavby sociálních a školských zařízení, rekonstrukce bytového a nebytového fondu, opravy památkových objektů, demolice, zemní práce, zpevněné plochy a terénní a sadové plochy.

Příklady realizovaných zakázek, včetně fotogalerie a orientačního rozpočtu najdete v sekci reference.
Vedení a technicko ekonomické zajištění firmy
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
Stavbyvedoucí, stavební technik
Rozpočtář
Ekonom - administrativa
Profesní zajištění firmy
Zedník
Tesař
Zámečník
Sádrokartonář
Topenář - instalatér
Řidič
Stavební dělník
Strojník - bagrista
Technické a materiálové zajištění
Doprava: Firma disponuje dopravními prostředky pro zajištění dopravy osobní, lehké nákladní, skříňové a valníkové, nákladní kontejnerové. Pro manipulaci a zemní práce vlastní traktorbagr Komatsu.

Mechanizace a strojové vybavení: Pro plnohodnotné a kvalitní zajištění veškerých činností, které firma nabízí, disponuje odpovídajícím strojovým vybavením, mechanizací, lešením, zdvihacím zařízením a kompletně vybavenou zámečnickou dílnou
Provozní zařízení firmy
Areál firmy se nachází v ulici Kampelíkova č.p. 866 a 798 v Hradci Králové.

Zde firma disponuje objekty pro administrativu a sociální zařízení, halou pro výrobu a skladování, objektem pro ubytování, venkovními skladovými a parkovacími prostory.
Zajištění firmy
Firma Stare disponuje dostatečným hmotným i nehmotným majetkem pro krytí závazků ze své podnikatelské činosti.

Dále je firma pojištěna u ČSOB Pojišťovny a.s. na rizika a případné škody způsobené svojí činností do výše 30 milionů korun.
Created by Ondřej Špalek, 2014